Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sai p.h.ạ.m trong dự á.n bất động sản

02:47 08/04/2021

Các chủ đầu tư dự á.n, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng sai phạ.m trong đầu tư dự á.n, kinh doanh bất động sản…

Sở Xây dựng vừa có công văn số 2182/SXD-QLN ngày 5-4-2021 về kiểm soát việc tuân thủ các quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản.

Theo Sở Xây dựng, để việc kinh doanh bất động sản (BĐS) tại các dự án BĐS trên địa bàn thành phố thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và bảo đảm quyền lợi của khách hàng, các chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh chỉ được đưa sản phẩm BĐS có sẵn hay hình thành trong tương lai vào kinh doanh phải đáp ứng quy định của Luật Kinh doanh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ.

Sở Xây dựng đề nghị không thực hiện cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất đối với các trường hợp dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định. Trong ảnh: Một văn phòng giao dịch bất động sản trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Đối với tổ chức, cá nhân người nước ngoài sở hữu nhà ở tại dự án nhà ở thương mại phải thực hiện theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ.

Các chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh BĐS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng sai phạm trong đầu tư dự án, kinh doanh BĐS.

Các tổ chức, cá nhân khi giao dịch BĐS chỉ thực hiện các dự án bảo đảm đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh.

Sở Xây dựng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố và UBND các quận, huyện phối hợp chỉ cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với các dự án BĐS đã đủ điều kiện theo quy định; lưu ý trường hợp cấp quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức, cá nhân người nước ngoài.

Đồng thời rà soát, xử lý đối với các trường hợp đã cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức, cá nhân người nước ngoài tại các dự án không cho phép tổ chức, cá nhân người nước ngoài sở hữu nhà ở.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Sở Tư pháp yêu cầu các Văn phòng Công chứng chỉ thực hiện công chứng các hồ sơ giao dịch BĐS đối với các dự án đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định và thường xuyên, kiểm tra, xử lý các vi phạm nếu có trong lĩnh vực công chứng.

https://baodanang.vn/channel/5404/202104/chiu-trach-nhiem-truoc-phap-luat-neu-de-xay-ra-sai-pham-trong-du-an-bat-dong-san-3879193/

Tin liên quan

lên đầu trang